سخن مدیر عامل

سخن مدیرعامل

اویک در سال 1366 شمسی با هدف بازسازی و نوسازی خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور پا به عرصه وجود گذاشت و امروز به پشتوانه مردان و زنان متخصص و متعهدش با اجرای بیش از 150 پروژه ملی در حوزه‌های بالادست و پایین دست از مهندسی تا بهره‌برداری در مسیرتعالی در این صنعت گام برمی‌دارد.
تخصص، جنگندگی، تعصب، اعتماد آفرینی، در میدان بودن و بالاخره نتیجه گرایی نماد عمل ما در شرکت اویک است.
سخن مدیرعامل