سرمایه انسانی

سرمایه انسانی اویک

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) به عنوان یکی از با سابقه ترین و پیشروترین شرکت های فعال در بخش بالادستی و پایین دستی نفت و گاز کشور که به همراه شرکتهای تخصصی وابسته پروژه های مهمی را اجرا نموده و نقش انکار ناپذیری در ارزش آفرینی و ایجاد درآمد ملی داشته و نیروی انسانی را مهم ترین سرمایه خود دانسته و بر این باور است که اگرچه برخورداری از سرمایه مالی در اشکال مختلف میتواند عامل مهمی در عرصه رقابت باشد، اما به یقین راز سرآمدی و پیشگامی هر سازمانی در برخورداری از نیروی انسانی متعهد و متخصص است.
منابع انسانی شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت با توجه به ارزشها و باورهای اعتقادی، تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی، اصول و موازین حرفه ای و تامین منافع و مصالح سهامداران با هدف ارائه خدمات مدیریت منابع انسانی ذیل فعالیت می کند.

 • * رهبری منابع انسانی
 • * تدوین و راهبری استراتژی کلان منابع انسانی همراستا با استراتژیهای کلان کسب و کار شرکت OIEC
 • * برنامه ریزی و تامین منابع انسانی
 • * جبران خدمات منابع انسانی
 • * توسعه منابع انسانی
 • * بسترسازی مناسب برای روابط کار و کارکنان
 • * ارزیابی نتایج ادراکی، عملکردی و کلان منابع انسانی در ماموریت اصلی سازمان
 
ذینفعان اصلی فعالیتهای مدیریت منابع انسانی شامل: مدیریت شرکت OIEC ، مدیران ارشد شرکت، کلیه پرسنل گروه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و جامعه نیروهای آماده به کار در حوزه نفت و گاز میباشد.
تیم مدیریت منابع انسانی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت با تکیه و بهره گیری از مزیتهای کلیدی خود شامل:
 • - تجربه مفید و قابل توجه در مدیریت منابع انسانی شرکتهای پروژه محور حوزه نفت و گاز
 • - توان و دانش علمی بالا در حوزههای مدیریتی
 • - استفاده از ابزارها و تکنیکهای روز مدیریت منابع انسانی
 • - تسلط و شناخت کافی به مدیریت تغییرات
به باورها و ارزشهای کلیدی خود پایبند است. باورها و ارزشهای کلیدی تیم مدیریت منابع انسانی شامل موارد ذیل می باشد:
 • - پایبندی به تعهد و اخلاق حرفه ای
 • - انجام مسئولیتهای حرفه ای در سطح کیفیت بالا
 • - استفاده از روشهای کارا و موثر
 • - تعهد به مسئولیتهای اجتماعی و سازمانی

 
سودآوری شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و دستاوردهای سازمانی مدیریت منابع انسانی شرکت، رابطه ای دو سویه دارند. لذا مدیریت منابع انسانی شرکت OIEC با اتکا به مزیتهای کلیدی خود نقش خود را در سودآوری شرکت با انجام ماموریتهای سازمانی خود ایفا میکند.
 

آموزش سازمانی صحیح سرمایه گذاری است، هزینه نیست.

واحد یادگیری و توسعه منابع انسانی در سال های گذشته جهت بهبود فرآیندهای آموزش موفق به اخذ استانداردهای ISO 10015, 29990, 29993 شده و طراحی و ارزیابی دوره های آموزشی مطابق دستورالعمل­های مرتبط انجام می گیرد.
این واحد در راستای اهداف و استراتژی های شرکت جهت ارتقاء دانش، مهارت و شایستگی سرمایه های انسانی هر ساله پس از نیازسنجی آموزشی در تهران، کارگاه ها و بعضاً در سطح شرکت های زیرمجموعه آموزش های عمومی، تخصصی، HSE، توانمندسازی مدیران و بدو استخدام  . . .  را به صورت حضوری و آنلاین برگزار می نماید.
 به منظور فراهم نمودن شرایط کسب تجربه برای فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاهی در راستای مسئولیت های اجتماعی و ارتباط صنعت با دانشگاه، واحد یادگیری و توسعه کارآموزان را برای گذراندن دوره کارآموزی در واحدهای مختلف شرکت می پذیرد.
علاوه بر تامین کنندگان خارجی (موسسات و مدرسین) به منظور ترغیب همکاران به انتقال دانش و تجربیات خود به سایر همکاران از مدرسین داخلی در برگزاری دوره های آموزشی بهره گرفته می شود.
این واحد طبق روش اجرایی مرتبط، نیمی از فرآیند ارزیابی عملکرد را نیز در سطح تهران و کارگاه ها انجام می دهد.