توسعه پایدار

توسعه پایدار

توسعه پایدار

شرکت OIEC، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در صنایع نفت و گاز ایران که مسئولیت فرآیندهای اکتشاف تا تولید نفت و گاز در تاسیسات خشکی و دریا را بر عهده دارد، همواره شاخص‌های پایداری همچون حفاظت از محیط زیست، حفظ سلامت و ایمنی همه افراد جامعه و سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه جامعه را در صدر فعالیت‌های خود قرار داده است و با برنامه‌ریزی منسجم تلاش دارد تا با ایجاد هماهنگی و همسویی بین ابعاد مختلف، به عنوان بنیادی‌ترین رکن جهت دستیابی به توسعه پایدار، گام‌های موثری در این زمینه بردارد.