مدرسه راهنمایی پسرانه سلمان فارسی عسلویه

مدرسه راهنمایی پسرانه سلمان فارسی عسلویه

1402/09/21

شرکت OIEC عمیقاً باور دارد که توجه به جوامع محلی ضرورتی انکارناپذیر است و طبیعتاً دستیابی به توسعه پایدار در سایه توجه و اهتمام به جوامع محلی ظهـور و بروز پیدا می‌کند.
این مجموعه به‌ خوبی می‌داند، توسعه پایدار نیازمند نگاهی همه جانبه و متوازن است. از این رو، تمام تلاش خود را به کار می‌بندد که شرایط را برای رشد و تعالی ساکنان مناطق هم‌جوار پروژه‌ها فراهم کند و با توانمندتر کردن مردم محلی، اثربخشی فعالیت‌های خود را نیز بیشتر کند.
از این رو، OIEC در طول بیش از سه دهه فعالیت، تلاش کرده است توجه ویژه‌ای به دغدغه‌های مسئولیت اجتماعی داشته باشد و خود را در برابر کارکنان، سازمان و نیز جامعه و محیط پیرامون، مسئول و پاسخگو بداند و در برابر مسائل اجتماعی و دغدغه‌های اقشار مختلف مردم احساس مسئولیت کند.