خدمات مشاوره مدیریت طرح پروژه EPD.EPC

خدمات مشاوره مدیریت طرح پروژه EPD.EPC

واگذاری 7 پروژه از پروژه های طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت نفت فلات قاره

ایلام، فارس، هرمزگان و بوشهر

شرکت نفت مناطق مرکزی/ شرکت نفت فلات قاره ایران

خاتمه یافته

MC

با توجه به دانش فنی- مديريتی و تجربه شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت در انجام طرح‌ها و ابر پروژه‌های نفت و گاز، پروژه انجام خدمات مديريت طرح برای دوره پیش توسعه پروژه‌های طرح نگهداشت و افزايش تولید نفت شرکت نفت فلات قاره ايران و شرکت نفت مناطق مرکزی ايران در چارچوب قرارداد EPD/EPC، در سال 1397 به شرکت OIEC واگذار شد. به دلیل عملکرد موفق این شرکت در پروژه ذکر شده، انجام خدمات مديريت پروژه و نظارت کارگاهی برای ۷ پروژه از پروژه‌های طرح نگهداشت و افزايش تولید نفت شرکت نفت مناطق مرکزی ايران و شرکت نفت فلات قاره ايران نیز در قالب فاز دو خدمات مديريت طرح در سال 1398 از سوی کارفرما (شرکت ملی نفت) به شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت (اويک) واگذار شد. هدف از اجرای اين طرح افزايش ظرفیت تولید نفت به میزان 281،000 بشکه در روز طی سه سال از سال 1398 تا 1400 نسبت به متوسط شش ماهه اول تولید سال 1396 است.

موقعیت پروژه • اسفند و سیوند (استان هرمزگان، خلیج‌فارس)
• رسالت (استان هرمزگان، خلیج‌فارس)
• رشادت (استان هرمزگان، خلیج‌فارس)
• فروزان (استان بوشهر، خلیج‌فارس)
• دانان (استان ايلام)
• نفت شهر (استان کرمانشاه)
• سعادت آباد (استان فارس)
کارفرما شرکت نفت مناطق مرکزی/ شرکت نفت فلات قاره ایران
محدوده کاری • خدمات مدیریت طرح (MC)

لینک‌های مرتبط