فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

طرح توسعه فازهای 17 و 18 میدان گازی که در ادامه فازهای دیگر میدان گازی پارس جنوبی و در حاشیه شرقی مرز آبی ایران و قطر

استان بوشهر، عسلویه، منطقه پارس‌جنوبی

شرکت نفت و گاز پارس

خاتمه یافته

EPCC

طرح توسعه فازهای 17 و 18 میدان گازی که در ادامه فازهای دیگر میدان گازی پارس جنوبی و در حاشیه شرقی مرز آبی ایران و قطر واقع شده است، به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی (IOEC) واگذار شد که هدف اصلی از اجرای آن تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز طبیعی و 80 هزار بشکه میعانات گازی است.
پالایشگاه ساحلی این پروژه که شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در طراحی و ساخت آن مشارکت داشته، با هدف تأمین گاز شبکه داخلی و تأمین گاز اتان مجتمع‌های پتروشیمی مجاور و در زمینی به مساحت تقریبی 155 هکتار و در مجاورت فازهای 9 و 10 پارس‌جنوبی احداث شده است.
 

شرکا • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
• شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
محدوده کاری • مهندسی: طراحی پایه و تفصیلی
• تدارکات: تهیه تجهیزات اصلی، مصرفی و خدمات بازرگانی
• ساخت: آماده‌سازی سایت، ساخت و نصب تأسیسات پالایشگاهی
• راه اندازی: پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری
محصولات • گاز شیرین: 50 میلیون متر مکعب در روز
• گاز مایع : 2,900 تن در روز
• گاز اتان: 2,750 تن در روز
• گوگرد: 400 تن در روز

لینک‌های مرتبط