میدان نفتی سروش و نوروز

میدان نفتی سروش و نوروز

«سروش و نوروز» از جمله میدان‌های نفتی است که شرکت اویک با داشتن 10 % از سهام، تجربه همکاری با شرکت‌های نفتی بین‌المللی را داشته است

جنوب غربی جزیره خارک، شمال غرب خلیج فارس

شرکت ملی نفت ایران

خاتمه یافته

«سروش و نوروز» از جمله میدان‌های نفتی است که شرکت اویک با داشتن 10 % از سهام، تجربه همکاری با شرکت‌های نفتی بین‌المللی را داشته است. برای انجام این پروژه، کنسرسیومی به رهبری شرکت Shell بمنظوره تولید 190 هزار بشکه در روز نفت خام سنگین از میدان نفتی سروش و نوروز در خلیج فارس ایران، تشکیل شد.

شرکا Shell: 70%
JJI: 20%
OIEC: 10%
مشخصات پروژه • عملیات لرزه نگاری سه بعدی
• توسعه مخازن و مدیریت طراحی
• حفاری 10 حلقه چاه نفتی و 2 حلقه چاه تخلیه آب در میدان نفتی سروش
• حفاری 17 حلقه چاه نفتی جدید در میدان نفتی نوروز
• لوله‌کشی بالادستی و زیردریا
• ساخت 2 سکو
• امکانات طراحی و ساخت
• تولید
محصولات نفت خام: 190 هزار بشکه در روز

لینک‌های مرتبط