میدان گازی شاه دنیز

میدان گازی شاه دنیز

گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت اولین شرکت خصوصی ایرانی در حوزه نفت و گاز در کنسرسیوم بین المللی

دریای خزر، جمهوری آذربایجان

شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان

خاتمه یافته

گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت اولین شرکت خصوصی ایرانی در حوزه نفت و گاز بوده که توانسته در یک کنسرسیوم بین المللی شرکت کند. در میدان گازی شاه دنیز، گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت با داشتن 10 درصد سهم پروژه، توافق نامه‌ای را با شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان به امضا رساند. پروژه‌ای که در آن 6 شریک دیگر از 6 قاره مختلف همکاری داشتند. بعد از شروع فاز تولید، این شرکت سهام خود را به شرکت بین المللی نفت ایران (NIOC) واگذار کرد.

شرکا BP: سهم پروژه 25.5 درصد
STATOIL: سهم پروژه 25.5 درصد
TOTAL: سهم پروژه 10 درصد
SOCAR: سهم پروژه 10 درصد
LUKOIL: سهم پروژه 10 درصد
OIEC: سهم پروژه 10 درصد
TPAO: سهم پروژه 9 درصد
محدوده کاری • عملیات لرزه نگاری سه بعدی
• بازسازی دکل نیمه شناور
• حفاری (تولید و ارزیابی چاه ها)
• ساخت سکو
• لوله‌کشی بالادستی و زیردریا
• تولید
• امکانات دریا و خشکی
محصولات • گاز طبیعی: 10 میلیارد متر مکعب در سال
• میعانات تثبیت شده: 50 هزار بشکه در روز

لینک‌های مرتبط