پالایشگاه نفت بندرعباس

پالایشگاه نفت بندرعباس

پالایشگاه بندرعباس یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های خاورمیانه

استان هرمزگان، بندرعباس

شرکت ملی نفت ایران

خاتمه یافته

 پالایشگاه بندرعباس یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های خاورمیانه با ظرفیت پالایشی بیش از 300 هزار بشکه در روز است که در 7 کیلومتری شهر بندرعباس احداث شده است. خوراك این پالایشگاه، نفت سنگین به همراه مقادیری میعانات است که از واحد تصفیه گاز سرخون به آن ارسال می شود. بخشی از محصولات این پالایشگاه جهت صادرات و بخش عمده‌ای از آن برای تأمین تقاضای بخش‌های جنوبی و مرکزی کشور استفاده می شود.

محدوده کاری ساخت و نصب
محصولات • بنزین: 46 هزار بشکه در روز
• نفت سفید و سوخت جت: 37 هزار بشکه در روز
• نفت کوره: 67 هزار بشکه در روز
• گازوئیل: 70 هزار بشکه در روز
• قیر: 5 هزار بشکه در روز
• گاز مایع: 7 هزار بشکه در روز

لینک‌های مرتبط