ایستگاه تقویت فشارگاز دهلران

ایستگاه تقویت فشارگاز دهلران

 طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران به‌عنوان آخرین حلقه از زنجیره تامین خوراک کارخانه گاز و گازمایع NGL3100

ایلام، دهلران، موسیان

شرکت پترو پالایش دهلران

جاری

EPCC

طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران به‌عنوان آخرین حلقه از زنجیره تامین خوراک کارخانه گاز و گازمایع NGL3100 برای جمع‌آوری و ارسال گازهای همراه نفت واحد بهره‌برداری دهلران و دانان اجرا می‌شود و یکی از منابع تامین‌کننده عمده خوراک این کارخانه صنایع پایین‌دستی به میزان 120 میلیون فوت مکعب در روز را با استفاده از تکنولوژ‌های نوین است.
با احداث این ایستگاه و خط لوله انتقال گاز، امکان ارسال گازهای تولیدی میدان آذر به میزان ۷۱ میلیون فوت مکعب در روز فراهم خواهد شد و در مجموع گازهای همراه تولیدی واحد بهره‌برداری دهلران، دانان و آذر بیش از نیمی از خوراک کارخانه NGL3100 را تأمین می‌کند.
موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران در فاصله 180 کیلومتری شمال غربی اهواز و در فاصله 25 کیلومتری از سه راه موسیان واقع شده است.

تاریخ شروع 1399/08/27
محدوده پروژه افزایش فشار گاز ترش - نصب و راه اندازی کمپرسورهای رفت و برگشتی / پیکیج نم زادیی
خوراک گاز ترش از میادین دهلران و دانان
محصول افزایش فشار گاز ترش به میزان ۱۲۰ میلیون فوت مکعب در روز تا فشار ۱۲۷ بار

لینک‌های مرتبط