میدان منصوری

میدان منصوری

میدان نفتی منصوری در جنوب غربی اهواز و در مجاورت میدان‌های اهواز، آب تیمور و شادگان واقع شده است.

خوزستان، اهواز

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (NISOC)

جاری

EPD-EPC

این میدان در سال 1342 کشف و از سال 1353 به بهره‌برداری رسیده است.
در سال 1397 و در راستای نگهداشت و افزایش تولید از میادین نفتی، شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، به واگذاری 26 بسته كاری از میادین نفتی اقدام کرد. یكی از بسته‌های مذكور، توسعه میدان نفتی منصوری (آسماری) با هدف افزایش تولید 55 هزار بشكه در روز بود که اجرای آن به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار شد. ظرفیت تولید نفت خام میدان منصوری به طور متوسط معادل 55 هزار بشکه در روز و ظرفیت گاز آن 60 میلیون فوت مکعب در روز است.

تاریخ شروع 1397/12/02
محدوده پروژه  - حفاری ۱۴ حلقه چاه جدید و تعمیر ۷ حلقه چاه موجود
- احداث چندراهه و ۶۰ كیلومتر خطوط لوله جریانی
- احداث ۱۴ عدد تأسیسات سرچاهی و بازسازی تأسیسات سرچاهی برای ۷ چاه تعمیری
- احداث ۳۵ كیلومترخط لوله ۱۶ اینچ انتقال نفت و خط لوله ۱۲ اینچ انتقال گاز
-ایستگاه جمع آوری و تقویت فشار گاز به ظرفیت60 میلیون فوت مکعب در روز
-احداث خط انتقال برق، تأسیسات آبرسانی و راه اندازی کارخانه نم زدایی
-تأمین ۱ عدد توربوپمپ
محصول  افزایش و تثبیت تولید نفت 46 هزار بشکه در روز
افزایش و تثبیت تولید گاز 60 میلیون فوت مکعب در روز 

لینک‌های مرتبط