پالایشگاه نفت آبادان


پروژه مطالعات امکان سنجی و طراحی مهندسی پایه جهت بازسازی و اصلاح واحدهای FCCU ،Alkylation ،Acid Plant و واحد ایزومریزاسیون در سال 1380 به OIEC واگذار شد.
OIEC در اجرای این پروژه با شرکت‌ Stone Webster (S&W) همکاری داشته است. پالایشگاه نفت آبادان یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین پالایشگاه‌های کشور است.

موقعیت پروژه استان خوزستان، آبادان
کارفرما پالایشگاه نفت آبادان
محدوده کاری مهندسی: طراحی پایه و مطالعات امکان‌سنجی
محصولات • واحد کت کراکر
• واحد آلکیلاسیون
• طرح اسیدی
• واحد ایزومریزاسیون