مجتمع پتروشیمی دهلران

در پی تجارب موفق و موقعیت ممتاز شرکت OIEC در اجرای پروژه‌ها و با توجه به واگذاری پروژه کارخانه NGL3100 به صورت EPC که در بالادست پتروشیمی دهلران قرار گرفته و خوراک این کارخانه را تامین می‌کند و همچنین به منظور اهمیت اتمام هر دو پروژه به صورت همزمان با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری و مالکیت هر دو کارخانه به صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار شده است، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف به نمایندگی از صندوق، مسئولیت اجرای این پروژه را نیز به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار کرد.
بر این اساس، خوراک این مجتمع به میزان 1,055 کیلوتن در سال و بصورت +C2 توسط یک خط لوله به طول 45 کیلومتر از کارخانه NGL3100 واقع در منطقه چشمه‌خوش، برای این کارخانه ارسال خواهد شد.
پروژه پتروشیمی دهلران شامل 3 زیر پروژه، پروژه‌ خط لوله انتقال محصول اتیلن، پروژه تأمین برق و پروژه آبرسانی به مجتمع پتروشیمی دهلران است.


موقعیت پروژه استان ایلام، دهلران، منطقه دشت اکبر
کارفرما شركت پتروپالایش دهلران (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اهداف)
محدوده کاری • مهندسی: خشکی از طراحی پایه و تفصیلی
• تدارکات: تهیه تجهیزات اصلی، مصرفی و خدمات بازرگانی
• ساخت و نصب: همه واحدهای مجتمع
• راه اندازی: پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری
محصولات • اتیلن: 622 هزار تن در سال
• پروپیلن: 130 هزار تن در سال
• بنزین پیرولیز: 55 هزار تن در سال
• نفت سنگین: 6/6 هزار تن در سال