میدان نفتی رامشیر

میدان نفتی رامشیر واقع در 145 کیلومتری جنوب شرقی اهواز، در سال 1341 کشف و اولین چاه آن در سال 1345 تولیدی شد.
این پروژه در راستای طرح نگهداشت و افزایش تولید از میادین نفتی کشور و در پی واگذاری 26 بسته كاری از میادین نفتی تحت مدیریت شركت ملی مناطق‌ نفتخیز جنوب، در سال 1397 در قالب یک بسته یکپارچه (EPD/EPC) به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار شد. در حال حاضر ظرفیت تولید نفت خام این میدان، به طور میانگین معادل 40 هزار بشکه در روز است.


موقعیت پروژه استان خوزستان، اهواز
کارفرما شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
محدوده کاری • حفاری و تکمیل 3 حلقه چاه تولیدی و 2 حلقه چاه تزریق پساب در سازند آسماری
• حفاری و تکمیل 4 حلقه چاه تولیدی از سازند بنگستان
• تعمیر و تکمیل دوگانه 2 حلقه چاه جهت تولید همزمان از مخازن آسماری و بنگستان
• احداث 90 کیلومتر خطوط لوله جریانی
• احداث واحد فرآورش نفت به ظرفیت 55 هزار بشکه در روز و واحد تقویت فشار گاز به ظرفیت 72 میلیون فوت مکعب در روز
• احداث پست برق و خط انتقال برق
• احداث 20 کیلومتر خط لوله انتقال نفت 12 اینچ زیرزمینی به بوستر امیدیه
• احداث 2 کیلومتر خط لوله 12 اینچ زیرزمینی به محل اتصال خط لوله پالایشگاه آبادان
• احداث 2 کیلومتر خط لوله 8اینچ زیرزمینی به واحد تقطیر گاز رامشیر
محصولات نفت خام: 55 هزار بشکه در روز
گاز: 70 میلیون فوت مکعب در روز