ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران

طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران به‌عنوان آخرین حلقه از زنجیره تامین خوراک کارخانه گاز و گازمایع NGL3100 برای جمع‌آوری و ارسال گازهای همراه نفت واحد بهره‌برداری دهلران و دانان اجرا می‌شود و یکی از منابع تامین‌کننده عمده خوراک این کارخانه صنایع پایین‌دستی به میزان 120 میلیون فوت مکعب در روز را با استفاده از تکنولوژ‌های نوین است.
با احداث این ایستگاه و خط لوله انتقال گاز، امکان ارسال گازهای تولیدی میدان آذر به میزان ۷۱ میلیون فوت مکعب در روز فراهم خواهد شد و در مجموع گازهای همراه تولیدی واحد بهره‌برداری دهلران، دانان و آذر بیش از نیمی از خوراک کارخانه NGL3100 را تأمین می‌کند.
موقعیت ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران در فاصله 180 کیلومتری شمال غربی اهواز و در فاصله 25 کیلومتری از سه راه موسیان واقع شده است.


موقعیت پروژه استان ایلام، دهلران، موسیان
کارفرما شركت پتروپالایش دهلران
محدوده کاری • مهندسی: خشکی از طراحی پایه و تفصیلی
• تدارکات: تهیه تجهیزات اصلی، مصرفی و خدمات بازرگانی
• ساخت و نصب: همه واحدهای مجتمع
• راه اندازی: پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری
هدف افزایش فشار گاز ترش به میزان ۱۲۰ میلیون فوت مکعب در روز تا فشار ۱۲۷ بار