روغن‌سازی پالایشگاه اصفهان


بخش اصلی پروژه روغن‌سازی اصفهان متشکل از احداث واحدهای استخراج با فورفورال و موم‌گیری به منظور تولید سالانه 184 هزار تن روغن پایه بوده است. احداث، نصب و پیش‌راه‌اندازی کارخانه روغن‌سازی در پالایشگاه اصفهان، نخستین پروژه ساخت و اجرا است که توسط شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و در سال‌های آغازین حیات آن به انجام رسیده است.
گذشته از جایگاه ویژه این طرح در تاریخچه پروژه‌های متعدد انجام شده توسط این شرکت، احداث این کارخانه برای صنعت نفت ایران نقطه عطفی به شمار می‌رود، چرا که اجرای موفقیت آمیز این پروژه در آن مقطع زمانی، گواهی بر توانمندی شرکت‌های داخلی و آغازی بر نقش آفرینی فعال آنها در صنعت نفت و گاز کشور بوده است.

موقعیت پروژه استان اصفهان
کارفرما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
محدوده کاری ساخت، نصب و راه‌اندازی
محصولات روغن پایه: 184 هزار تن در سال