مجتمع PDH کنگان

مجتمع PDH کنگان یکی از پروژه‌های جدید اویک در منطقه پارس‌جنوبی است که در مجاورت مجتمع پتروپالایش کنگان و با هدف تولید زنجیره ارزش پروپیلن احداث خواهد شد.
در این پروژه با احداث زنجیره ارزش پروپیلن، ابتدا در واحد PDH، خوراک گاز پروپان دریافتی از مجتمع پترو پالایش کنگان، به پروپیلن تبدیل می‌شود. در ادامه، پروپیلن تولیدی طی فرایندی به اکسید پروپیلن تبدیل و نهایتاً محصولی به نام پلی ال پلی اتر تولید خواهد شد.
ظرفیت این مجتمع در بخش پروپیلن معادل 150 هزار تن در سال، در بخش اکسید پروپیلن 200 هزار تن در سال و در بخش محصولی نهایی معال 225 هزار تن در سال است. محصول این مجتمع در تولید انواع فوم PU که دارای کاربردهای وسیعی در بخش‌های مختلف صنعت است به کار برده می‌شود.

موقعیت پروژه استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، کنگان
کارفرما این پروژه در مالکیت کامل OIEC قرار دارد.
محدوده کاری • تولید زنجیره ارزش پروپیلن
محصولات • پروپیلن: 150,000 تن در سال
• اکسیدپروپیلن: 200,000 تن در سال