مجتمع پتروشیمی خراسان


احداث مجتمع پتروشیمی خراسان، با هدف تولید آمونیاك، کود اوره و ملامین از سال 1371 در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی آغاز شده و در سال 1375 به بهره برداری رسید. خوراك اصلی این مجتمع گاز طبیعی است که از شبکه سراسری گاز (خانگیران) تأمین می‌شود.
احداث پتروشیمی خراسان تحت لیسانس و نظارت شرکت Kellogg انگلستان از جنبه‌های مختلف نظیر بتن‌ریزی سریع فونداسیون حجیم مخازن آمونیاك، پایپینگ پیچیده در سازه‌ای با ارتفاع 100 متر و نصب یک راکتور سنگین 350 تنی، شاخص و آموزنده بوده که با وجود همه این چالش‌ها، نهایتاً مطابق با برنامه زمانبندی به اتمام رسیده است.

موقعیت پروژه استان خراسان، بجنورد
کارفرما شرکت پتروشیمی خراسان
محدوده کاری ساخت: عملیات ساختمانی، ساخت و نصب واحد اوره
محصولات • آمونیاك: 330 هزار تن در سال
• اوره: 495 هزار تن در سال
• ملامین: 20 هزار تن در سال