مجتمع الفین کیان

همگام با راهبردهای شرکت OIEC برای ارتقاء جایگاه بازار خود در صنعت پیمانکاری عمومی نفت و گاز و پتروشیمی، فرصت حضور در پروژه پتروشیمی کیان به عنوان بزرگترین پروژه EPC تاریخ صنعت پتروشیمی کشور در دستور کار قرار گرفت و با توجه به توانایی‌ها و سوابق قابل توجه این شرکت در اجرای پروژه‌های مشابه و به ویژه در منطقه عسلویه، این پروژه به شرکت OIEC واگذار شد.
این مجتمع که در جنوب شرقی استان بوشهر و حاشیه خلیج فارس واقع شده است، شامل واحدهای Olefin ،Butadiene ،Benzene Extraction ،HDA به همراه تأسیسات جانبی مورد نیاز است که در سه قطعه زمین با مساحت 75 هکتار در فاز 2 منطقه ویژه اقتصادی پارس ساخته خواهد شد.
این پتروشیمی، برای تولید اتیلن با استفاده از خوراک اتان و میعانات سبک طراحی خواهد شد که علاوه بر اتیلن، محصولات دیگری مانند پروپیلن، برش C4، بنزن و سوخت مایع نیز در آن تولید می‌شود. ضمن اینکه بخش مهندسی شرکت LINDE، بر اساس بسته‌های طراحی فرآیندی دریافت شده از لایسنسورها و ارائه‌دهندگان فناوری، مهندسی FEED را برای مجتمع انجام داده است.


موقعیت پروژه استان بوشهر، عسلویه، منطقه انرژی پارس
سهامداران شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان/ شرکت پتروفرهنگ
کارفرما شرکت پتروشیمی کیان
محدوده کاری پروژه شامل دو فاز اجرایی که فاز اول به عنوان Early Work ابلاغ و آغاز شده است.
• مهندسی: بخشی از طراحی پایه و تفصیلی
• تدارکات: تهیه تجهیزات اصلی، مصرفی و خدمات بازرگانی
• ساخت و نصب: همه بخش‌های پروژه
• راه اندازی: پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری
محصولات • اتیلن: 1,260 هزار تن در سال
• پروپیلن: 327 هزار تن در سال
• بوتادین: 186 هزار تن در سال
• بنزن: 207 هزار تن در سال
• هیدروژن: 1/6 هزار تن در سال
• مازوت: 71 هزار تن در سال