پایانه نفتی قشم

شرکت اویک توسعه پروژه ذخیره سازی نفت خام و میعانات گازی با ظرفیت 6/4 میلیون بشکه در جنوب جزیره قشم را در سال 1397 آغاز کرد. در این پروژه بارگیری و تخلیه نفت خام بین مخازن ذخیره سازی خشکی و تانکرهای نفت توسط یک گوی شناور و از طریق دو خط لوله 36 اینچی انجام می‌شود. فاز نخست این پروژه شامل عملیات طراحی، ساخت و راه اندازی 6 مخزن ذخیره‌سازی هر یک به ظرفیت 540 هزار بشکه است که باعث افزایش ظرفیت نگهداری نفت خام و میعانات گازی به میزان 3.240.000 بشکه خواهد شد. این پروژه در فاز دوم شامل عملیات طراحی و مهندسی، ساخت و راه اندازی 7 مخزن ذخیره‌سازی دیگر شامل 5 مخزن به ظرفیت 540 هزار بشکه و 2 مخزن افزایش ظرفیت بارگیری به میزان 6/4 میلیون بشکه و همچنین اجرای SPM، PLEM خط لوله خشکی و خط لوله دریا و سایر عملیات اجرایی مرتبط با تکمیل پروژه است.


موقعیت پروژه خلیج فارس، جنوب جزیره قشم
کارفرما شرکت ملی نفت ایران
محدوده کاری پروژه فاز اول
عملیات طراحی، ساخت و راه‌اندازی 6 مخزن ذخیره‌سازی هر یک به ظرفیت 540 هزار بشکه که باعث افزایش ظرفیت نگهداری نفت خام و میعانات گازی به میزان 3,200,000 بشکه می‌شود.
فاز دوم
عملیات طراحی و مهندسی، ساخت و راه‌اندازی 7 مخزن ذخیره‌سازی دیگر شامل 5 مخزن به ظرفیت 540 هزار بشکه و 2 مخزن افزایش ظرفیت بارگیری به میزان 6/4 میلیون بشکه و همچنین اجرای SPM، PLEM خط لوله خشکی و خط لوله دریا و سایر عملیات اجرایی مرتبط با تکمیل پروژه بوده که مخارج سرمایه‌ای تکمیل آن ، بالغ بر 110 میلیون یورو برآورد شده است.
ظرفیت مخازن 6/4 میلیون بشکه نفت خام